O nás

Parazitologové z České republiky byli původně organizováni společně se slovenskými kolegy v Československé parazitologické společnosti, která byla založena v roce 1959. Po rozpadu Československa na dva nezávislé státy vznikla Česká parazitologická společnost (založena v červnu 1993). Společnost je členem Evropské federace parazitologů a Světové federace parazitologů.


Členové společnosti se věnují parazitologii v rámci základního a aplikovaného výzkumu, na univerzitách, v hygienické službě, v humánně i veterinárně zaměřených diagnostických laboratořích a na mnoha dalších místech, kde je potřebná znalost parazitů. 

Vnitřní struktura společnosti