Kontakt

Česká parazitologická společnost, z.s.

Spisová značka: L 1514 vedená u Městského soudu v Praze

Sídlo spolku: Viničná 1594/7, Nové Město, 128 00 Praha

IČO: 00444740

Emailové spojení

Výbor společnosti: vybor@parazitologie.eu

Revizní komise: revizni@parazitologie.eu

Redakce Zpráv: zpravy@parazitologie.eu 

Výbor společnosti (mandát 05/2024–05/2028)

Předseda:
Doc. RNDr. Roman Kuchta, Ph.D. (krtek@paru.cas.cz)
Parazitologický ústav BC AVČR, České Budějovice

Místopředsedkyně:
Mgr. Miroslava Soldánová, Ph.D. (soldanova@paru.cas.cz)
Parazitologický ústav BC AVČR, České Budějovice

Tajemník:
RNDr. Tomáš Macháček, Ph.D. (tomas.machacek@natur.cuni.cz)
Přírodovědecká fakulta UK, Praha

Hospodářka:
RNDr. Jana Brzoňová, Ph.D. (jana.brzonova@natur.cuni.cz)
Přírodovědecká fakulta UK, Praha

Členové:
Mgr. Lukáš Konečný, M. Phil.
Přírodovědecká fakulta UK, Praha

RNDr. Vladimír Skála, Ph.D.
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK, Praha

Revizní komise (mandát 05/2024–05/2028)

Předseda:
Mgr. Tomáš Pánek, Ph.D. (tomas.panek@natur.cuni.cz)
Přírodovědecká fakulta UK, Praha

Členové:
RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.
Parazitologický ústav BC AVČR, České Budějovice

RNDr. et M.Res. Lenka Richterová, Ph.D.
Fakultní nemocnice Bulovka, Praha

Redakce Zpráv ČPS

Šéfredaktor:
Mgr. Lukáš Konečný, M. Phil. (zpravy@parazitologie.eu)
Přírodovědecká fakulta UK, Praha; Fakulta životního prostředi ČZU, Praha

Redakce:
RNDr. Tomáš Macháček, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UK, Praha)
RNDr. Jana Martin, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta JČU, České Budějovice)

Dotazy veřejnosti na téma parazitologie

Email: dotazy@parazitologie.eu
Speciální sekce webu pro veřejnost

Správa webu

Email: web@parazitologie.eu