Členství v ČPS

Kdo se může stát členem?

Jak se stát členem?

Členské příspěvky

Úhrada členských příspěvků

A) V hotovosti pověřeným členům výboru na pravidelných akcích pořádaných ČPS


B) Bankovním převodem na účet ČPS (Česká spořitelna, č. ú. 213421319/0800)


POZOR:

Přihláška ke stažení

Vyplněnou přihlášku (ručně či na počítači) doručte (poštou či osobně) tajemníkovi společnosti - viz kontakty

Přihláška_ČPS.pdf

Aktuální seznam členů

Čl. IV Stanov: „12. Jmenný seznam členů spolku je veřejný s uvedením pracoviště a roku zaplacení posledních členských příspěvků. Ostatní evidované údaje, tj. detaily adresy, e-mailová adresa, telefonní kontakty, datum narození atd. jsou přístupné pouze pověřeným členům výboru spolku.“

Jmenný seznam členů spolku - PUBLIC

Vývoj počtu členů společnosti