Kontakt

Česká parazitologická společnost, z.s.

Spisová značka: L 1514 vedená u Městského soudu v Praze

Sídlo: Viničná 1594/7, Nové Město, 128 00 Praha

IČO: 00444740

Výbor společnosti (mandát 02/2020–02/2024)

Předseda:
RNDr. Libor Mikeš, Ph.D. (mikes@natur.cuni.cz)
Přírodovědecká fakulta UK, Praha

Místopředseda:
Doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D. (jan.votypka@natur.cuni.cz)
Přírodovědecká fakulta UK, Praha

Tajemnice:
RNDr. Iva Kolářová, Ph.D. (iva.kolarova@natur.cuni.cz)
Přírodovědecká fakulta UK, Praha

Hospodářka:
RNDr. Jana Brzoňová, Ph.D. (jana.brzonova@natur.cuni.cz)
Přírodovědecká fakulta UK, Praha

Členové:
Doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.
Parazitologický ústav BC AVČR, České Budějovice

RNDr. et M.Res. Lenka Richterová, Ph.D.
Fakultní nemocnice Bulovka, Praha

Revizní komise (mandát 02/2020–02/2024)

Předseda:
Doc. RNDr. Roman Kuchta, Ph.D. (krtek@paru.cas.cz)
Parazitologický ústav BC AVČR, České Budějovice

Členové:
RNDr. Tomáš Macháček, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta UK, Praha

Prof. MVDr. David Modrý, Ph.D.
Parazitologický ústav BC AVČR, České Budějovice

Redakce Zpráv ČPS

Šéfredaktor:
Mgr. Lukáš Konečný, M. Phil. (parazitologiecps@gmail.com)
Přírodovědecká fakulta UK, Praha; Fakulta životního prostředi ČZU, Praha

Redakce:
RNDr. Tomáš Macháček, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UK, Praha)
RNDr. Jana Martin, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta JČU, České Budějovice)

Dotazy veřejnosti na téma parazitologie

Email: dotazy@parazitologie.cz
Speciální sekce webu pro veřejnost

Kontakt na správce webu

Email: parazitologiecps@gmail.com
Aktuální správce webu: RNDr. Tomáš Macháček, Ph.D.