Kontakt

Česká parazitologická společnost, z.s.

Spisová značka: L 1514 vedená u Městského soudu v Praze

Sídlo: Viničná 1594/7, Nové Město, 128 00 Praha

IČO: 00444740

Výbor společnosti (mandát 02/2020–02/2024)

Předseda:
RNDr. Libor Mikeš, Ph.D. (mikes@natur.cuni.cz)
Přírodovědecká fakulta UK, Praha

Místopředseda:
Doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D. (jan.votypka@natur.cuni.cz)
Přírodovědecká fakulta UK, Praha

Tajemnice:
RNDr. Iva Kolářová, Ph.D. (iva.kolarova@natur.cuni.cz)
Přírodovědecká fakulta UK, Praha

Hospodářka:
RNDr. Iveta Hodová, Ph.D. (hodova@sci.muni.cz)
Přírodovědecká fakulta MU, Brno

Členové:
Doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.
Parazitologický ústav BC AVČR, České Budějovice

RNDr. et M.Res. Lenka Richterová, Ph.D.
Fakultní nemocnice Bulovka, Praha

Revizní komise (mandát 02/2020–02/2024)

Předseda:
Doc. RNDr. Roman Kuchta, Ph.D. (krtek@paru.cas.cz)
Parazitologický ústav BC AVČR, České Budějovice

Členové:
RNDr. Tomáš Macháček, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta UK, Praha

Prof. MVDr. David Modrý, Ph.D.
Parazitologický ústav BC AVČR, České Budějovice


Redakce Zpráv ČPS

Šéfredaktorka:
RNDr. et M.Res. Lenka Richterová, Ph.D. (redakceCPS@parazitologie.cz)

Členové (dobrovolníci):
Mgr. Lukáš Konečný, Mgr. Lenka Pacáková, Mgr. Kristýna Peterková, RNDr. Jana Říhová, RNDr. Iva Kolářová, Ph.D.

Dotazy veřejnosti na téma parazitologie


Kontakt na správce webu