Členství v ČPS

Kdo se může stát členem?

 • fyzická osoba starší 18 let

 • odborný, vědecký nebo vědecko-pedagogický pracovník

 • student VŠ studijního programu se zaměřením na parazitologii

Jak se stát členem?

 • splnit podmínky členství (podrobněji článek IV. Stanov)

 • vyplnit přihlášku a získat doporučení od dvou stávajících členů

 • uhradit roční členský příspěvek

Členské příspěvky

 • 250 Kč pro řádné členy

 • 50 Kč pro seniory, kteří v daném roce dosáhnou věku 65 let

 • 0 Kč pro čestné členy

Úhrada členských příspěvků

A) V hotovosti pověřeným členům výboru na pravidelných akcích pořádaných ČPS

 • např. Helmintologické dny, Jírovcovy protozoologické dny, setkání sekce lékařské parazitologie či České a slovenské/Slovenské a české parazitologické dny


B) Bankovním převodem na účet ČPS (Česká spořitelna, č. ú. 213421319/0800)

 • jako variabilní symbol uvádějte číslo své členské legitimace (viz níže v tabulce, příp. kontaktujte tajemníka)


POZOR:

 • úhrada členských příspěvků je odpovědností každého člena

 • členům, kteří nezaplatili ve dvou po sobě jdoucích letech členské příspěvky, je ukončováno členství na základě platných Stanov ČPS

Přihláška ke stažení

Vyplněnou přihlášku (ručně či na počítači) doručte (poštou či osobně) tajemníkovi společnosti - viz kontakty

Přihláška_ČPS.pdf

Aktuální seznam členů

Čl. IV Stanov: „12. Jmenný seznam členů spolku je veřejný s uvedením pracoviště a roku zaplacení posledních členských příspěvků. Ostatní evidované údaje, tj. detaily adresy, e-mailová adresa, telefonní kontakty, datum narození atd. jsou přístupné pouze pověřeným členům výboru spolku.“

Jmenný seznam členů spolku - PUBLIC